بستنی دوکی

بستنی دوکی


بستنی دوکی در طعم های وانیلی، میوه ای ( آلبالویی / موزی / توت فرنگی / طالبی ) در بسته بندی لیوانی 100 گرمی با شماره پروانه ساخت 21/11731 تولید می گردد.