بستنی سوت مک

بستنی سوت مک


بستنی سوت مک با طعم وانیلی در بسته بندی لیوانی 48 گرمی با شماره پروانه ساخت 21/11731 تولید می گردد.